Ngày 29 tháng 7, UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản hỏa tốc số 2434/UBND-KT gửi tới các đơn vị về việc thống nhất mẫu giấy tờ sử dụng áp dụng cho người đủ điều kiện lưu thông trong thời gian giãn cách xã hội toàn thành phố.

Giấy đi đường hợp lệ sẽ do cơ quan, đơn vị hoặc các chính quyền tại địa phương – nơi người đi đường làm việc hoặc sinh sống ký xác nhận. Trong giấy đi đường có khai báo các thông tin cá nhân (tên, tuổi, giới tính, căn cước công dândân (hoặc chứng minh nhân dân), nơi ở, nơi làm việc) và mục đích đi lại. Giấy đi đường phải sử dụng kèm theo căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân; văn bản của đơn vị sử dụng lao động).

Văn bản đã nêu rõ: nhằm thực hiện hiệu quả cho Chỉ thị số 17 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội và kết luận chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại Thông báo số 428 về việc thống nhất quy định, quy trình để tạo điều kiện cho người dân các tỉnh, thành phố khác di chuyển ra khỏi Hà Nội khi kết thúc thời gian điều trị tại các bệnh viện;

Thống nhất mẫu giấy tờ, có quy trình kiểm soát trong việc di chuyển của lực lượng công vụ, y tế, công nhân, lao động hiện đang sinh sống tại khu vực ven đô, rút ngắn thời gian khai báo để di chuyển vào thành phố, UBND TP quy định cụ thể về về việc cấp, sử dụng Giấy đi đường như sau:

Đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố: Chỉ những trường hợp thực sự cần thiết trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu thì cán bộ, nhân viên được tham gia giao thông.