Top ++ Khóa học Python online tốt nhất | Đăng ký học nhanh

Với sự bùng nổ của CNTT trong những năm gần đây, với kinh tế số 4.0 cùng với trí thông thông minh nhận tạo AI đã tạo nên một cách mạng về thế giới số nên tầm cao mới, đây là mảnh đất màu mỡ dành cho các nhà phát triển và các nhà lập trình game, ứng dụng. Các ngôn ngữ lập trình hiện này được ưu thích phải kể tới PHP, C++, C#, Java, Python… trong đó Python được cộng đồng lập trình thế giới đánh giá cao bởi ứng dụng được vào nhiều lĩnh vực, bên cạnh đó cũng được các nhà tuyển dụng chào đón với mức lương hấp dẫn. Dưới đây là các khóa học python onlineMegaedu tổng hợp lại. 

Xem thêm : Top 5 ++ Khóa học luyện trí nhớ tốt nhất | Đăng ký học nhanh

Khóa học online : Làm chủ ngôn ngữ lập Trình Python Từ Zero – Hero

Thời lượng: 12 giờ 18 phút

Giáo trình: 89 bài giảng

Học viên tham gia :  836 học viên

XEM CHI TIẾT KHÓA HỌC

Trong khóa học này bạn nhận được điều gì ?

  • Biết được các kiến thức nền tảng của ngôn ngữ lập trình Python đến lập trình ứng dụng nâng cao trong thực tiễn
  • Làm việc và tiếp cận với Python từ lúc mới bắt đầu
  • Biết được những kiến thức cơ bản trong lập trình Python như : biểu thức trong Python, các đối tượng String, List, Tuples, Sets và Dictionary, hàm tự định nghĩa, module trong lập trình Python…
  • Tự mình xây dựng một game, Website, Ứng dụng hoặc Automation hoàn toàn bằng Python
  • Tự tin phỏng vấn ứng tuyển với các công ty trong và ngoài nước với mức lương hấp dẫn hơn hẳn các ngôn ngữ lập trình khác
  • Áp dụng được ngay vào giải quyết và xử lý các công việc về lập trình Python

Khóa học online : Làm chủ ngôn ngữ lập trình Python trong 4 tuần

Thời lượng: 12 giờ 56 phút

Giáo trình: 101 bài giảng

Học viên tham gia : 744 học viên

XEM CHI TIẾT KHÓA HỌC

Nội dung chi tiết khóa học “Làm chủ Python chỉ trong 4 tuần”

Hướng dẫn lập trình các mảng đến kiểu dữ liệu, chuỗi đối tượng, các câu lệnh, biến, cấu trúc điều khiển, các vòng lặp nâng cap trong Python 

– Hướng dẫn các cách tạo và gọi hàm trong Python

– Hướng dẫn Xử lý mảng

– Hướng dẫn Xử lý List

– Hướng dẫn Xử lý chuỗi

– Hướng dẫn Xử lý tập tin

Với 11 bài học học viên tự tin làm chủ được ngôn ngữ lập trình Python

 Phần 1: Giới thiệu tổng quát về lập trình Python và các công cụ trong lập trình

 Bài 1: Bạn có nên học lập trình Python?

 Bài 2: Hướng dẫn chi tiết cách tải và cài đặt Python

 Bài 3: Giới thiệu các công cụ lập trình trong Python

 Bài 4: Hướng dẫn chi tiết cách Tạo Project Python trong PyCharm 

 Phần 2: Các khái niệm cơ bản trong lập trình Python 

 Bài 5: Các loại dữ liệu cơ bản và khai báo các biến trong lập trình Python 

 Bài 6: Hướng dẫn cách ghi chú lệnh trong lập trình Python 

 Bài 7: Giới thiệu các toán tử hay dùng trong lập trình Python 

 Bài 8: Hướng dẫn cách nhập liệu từ bàn phím trong lập trình Python 

 Bài 9: Hướng dẫn học các kiểu xuất dữ liệu 

 Bài 10: Hướng dẫn học Các loại lỗi trong Python 

 Bài 11: Bài tập thực hành – Tính chu vi diện tích của Hình tròn 

 Bài 12: Bài tập  thực hành – Tính giờ phút giây

 Bài 13: Bài tập thực hành – Tính điểm trung bình 

 Bài 14: Các bài tập nhỏ để tự thực hành

 Phần 3: Các loại biểu thức điều kiện

 Bài 15: Biểu thức Boolean 

 Bài 16: Biểu thức If 

 Bài 17: Biểu thức if … else 

 Bài 18: Biểu thức If … elif lồng nhau 

 Bài 19: Biểu thức pass 

 Bài 20: So sánh số thực trong lập trình Python 

 Bài 21: Sử dụng if/else như phép gán 

 Bài 22: Bài tập thực hành – Kiểm tra năm nhận

 Bài 23: Bài tập thực hành – Đếm số ngày trong tháng 

 Bài 24: Bài tập thực hành – Phương trình bậc 2 

 Bài 25: Các bài tập tự thực hành

 Phần 4: Hướng dẫn lập trình chủ đề “Các vòng lặp”

 Bài 26: Vòng while 

 Bài 27: Vòng for 

 Bài 28: Các câu lệnh break 

 Bài 29: Các câu lệnh continue 

 Bài 30: Lệnh while/else trong Python 

 Bài 31: Lệnh for/else trong Python 

 Bài 32: Vòng lặp lồng nhau trong Python 

 Bài 33: Bài tập thực hành – Tính dãy số 

 Bài 34: Bài tập thực hành  – Kiểm tra số nguyên tố 

 Bài 35: Bài tập thực hành – xuất bảng cửu chương 

 Bài 36: Các bài tập tự thực hành

 Phần 5: Hướng dẫn học cách sử dụng một số hàm quan trọng thường dùng trong Python 

 Bài 37: Hướng dẫn các hàm toán học 1 

 Bài 38: Hướng dẫn các hàm toán học 2 

 Bài 39: round 

 Bài 40: Time 

 Bài 41: Random 

 Bài 42: exit 

 Bài 43: eval 

 Bài 44: Bài tập thực hành – Game đoán số 

 Bài 45: Bài tập thực hành – Tính diện tích hình tam giác 

 Bài 46: Bài tập thực hành  – Tính điểm trung bình 

 Bài 47: Các bài tập tự thực hành

 Phần 6: Hướng dẫn cách xây dựng hàm

 Bài 48: Khái niệm cơ bản về hàm số

 Bài 49: Cấu trúc tổng quan về hàm số 

 Bài 50: Hướng dẫn gọi hàm 

 Bài 51: Nguyên tắc cơ bản hoạt động của hàm số

 Bài 52: Hướng dẫn cách viết tài liệu cho hàm 

 Bài 53: Global Variable 

 Bài 54: Parameter mặc định 

 Bài 55: Lambda Expression 

 Bài 56: Giới thiệu cơ bản về hàm đệ qui 

 Bài 57: Bài tập thực hành – Viết hàm tính BMI 

 Bài 58: Bài tập thực hành – Viết hàm tính ROI 

 Bài 59: Bài tập thực hành  – Viết hàm đệ qui Fibonacci 

 Bài 60: Các bài tập tự thực hành

 Phần 7: Hướng dẫn cách xử lý chuỗi

 Bài 61: Khái niệm và cấu trúc của chuỗi trong Python 

 Bài 62: Các hàm upper, lower -in HOA-thường trong Python 

 Bài 63: Các hàm căn lề: rjust, ljust, center 

 Bài 64: Python hàm xóa khoảng trắng dư thừa strip 

 Bài 65: Hàm startsWith, endsWith trong Python 

 Bài 66: Hàm find, count trong Python 

 Bài 67: Hàm format,substring trong Python 

 Bài 68: Hàm tách chuỗi trong Python 

 Bài 69: Hàm nối chuỗi trong Python 

 Bài 70: Bài tập thực hành – Kiểm tra chuỗi đối xứng 

 Bài 71: Bài tập thực hành – Viết chương trình tối ưu chuỗi 

 Bài 72: Bài tập thực hành  – tách xử lý chuỗi 

 Bài 73: Các bài tập tự thực hành

 Phần 8: List

 Bài 74: Hướng dẫn cách khai báo và sử dụng List 

 Bài 75: Hướng dẫn cách duyệt List 

 Bài 76: Hướng dãn gán giá trị cho các phần tử trong List 

 Bài 77: Phương thức insert 

 Bài 78: Phương thức append 

 Bài 79: Phương thức remove 

 Bài 80: Phương thức reverse 

 Bài 81: Phương thức sort 

 Bài 82: Slicing-Trích lọc list 

 Bài 83: List đa chiều 

 Bài 84: Bài tập thực hành – Cách xử lý list-1 

 Bài 85: Bài tậpthực hành – Cách xử lý list-2 

 Bài 86: Bài tập thực hành – Cách xử lý list đa chiều 

 Bài 87: Các bài tập tự thực hành rèn luyện

 Phần 9: Hướng dẫn xử lý tập tin trong Python 

 Bài 88: Vì sao bạn phải lưu tập tin 

 Bài 89: Hướng dẫn cách ghi tập tin 

 Bài 90: Hướng dẫn cách đọc tập tin 

 Bài 91: Bài tập thực hành – dữ liệu Sản Phẩm 

 Bài 92: Bài tập thực hành – dữ liệu chuỗi số 

 Bài 93: Các bài tập tự thực hành rèn luyện 

 Phần 10: Thiết kế giao diện với tkinter trong Python 

 Bài 94: Giới thiệu khái quát về tkinter 

 Bài 95: Hướng dẫn cách tạo cửa sổ với tkinter 

 Bài 96: Hướng dẫn các control cơ bản trong tkinter 

 Bài 97: Bài tập thực hành – Giải phương trình bậc 1 

 Bài 98: Bài tập thực hành – Giải phương trình bậc 2 

 Bài 99: Bài tập thực hành – Cộng trừ nhân chia 

 Bài 100: Các bài tập tự thực hành rèn luyện 

 Phần 11: Tổng kết lại khóa học

 Bài 101: Project tổng hợp khóa học

Khóa học online : Học ngôn ngữ lập trình python căn bản thông qua lập trình 1 game

Thời lượng: 04 giờ 15 phút

Giáo trình: 22 bài giảng

XEM CHI TIẾT KHÓA HỌC

Trong khóa học này có gì ?

  • Hướng dẫn cách cài đặt python và pygame thông qua gói phần mềm Anaconda (một nền tảng mã nguồn mở thông dụng nhất hiện nay)
  • Nắm được các kiến thức cơ bản bao gồm : ariable, collection, control flow, function và class, các biến số, vòng lặp, hàm số, các đối tượng, các lớp, giúp cho việc lập trình game đượ dễ dàng hơn
  • Được áp dùng luôn vào việc tạo ra một game “made by me” đơn giản, biết cách thiết lập màn hình game, điều khiển các đối tượng di chuyển, vòng lặp trong game, 
  • Thông qua khóa học bạn làm chủ hoàn toàn được ngôn ngữ lập trình python cũng như cách thức và quy trình để tạo ra một game hoàn chỉnh

 

ad

ad

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

MegaEdu - Hệ thống đánh giá khóa học tốt nhất
Logo